Tam Cốc – Bích Động được biết đến với những cái tên nổi tiếng như “Nam thiên đệ nhị động” hay “vịnh Hạ Long trên cạn ”. Tam Cốc (tức là ba hang) bao gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Vẻ đẹp “ Sơn Thuỷ hữu tình” của Tam Cốc- Bích Động đã được khẳng định trên bộ phim đình đám “Kong ” nổi tiếng gần đây.

Mỗi thời điểm trong năm Tam Cốc- Bích Động lại khoác trên mình một chiếc áo mới khác nhau. Khi thì mang sắc vàng của cánh đồng lúa chín cuối tháng 5 đầu tháng